Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 585
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
44279868: Dana Kováčová
44694083: Daniel Fekete
41282256: Daniel Šút
43618090: Dárius Folk
40448410: Dáša Dudášová
31624634: DAVADENT, s.r.o.
43371311: Dávid Kliment
43670903: Dezider Košík CODE FORTUNA
44073143: DFORG s.r.o.
43266762: Dionýz Lavrík
31604391: DREMARK, s.r.o.
31641032: Drevovýroba Rojík, spol. s r.o.
41281039: Dušan Chrapka
34924396: Dušan Petráš
43392768: Dušan Schmidt
00694916: E R C výrobné družstvo
00591858: Ekopal, spol. s. r. o.
44740344: EKOTECHNIKA FILTER, s.r.o.
44664214: Eleonóra Kováčová
31616666: ELPO, spol. s r.o.