Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 6
Zobrazujem: 0 - 6
Pridať firmu
IČOFirma
37269241: Ing. Július Makó CSc. JUMAKO
43661416: Jozef Pilát
42011655: Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej
35981466: Podnik verejno-prospešných služieb obce Čelovce-príspevková organizácia
45026599: Sociálny podnik "TERMAL" pri Obecnom úrade Dolná Strehová
31598781: Technické služby,spol. s r.o.